COVID-19, ook gekend als het coronavirus, heeft een onvoorstelbaar grote invloed gehad op de samenleving en op de wereldeconomie. Het virus heeft verschillende aspecten van mensen hun leven aangetast, en ook consumptie is hier geen uitzondering in.

Wat is er veranderd? Volgens officiële bronnen zijn uitgaven overheen bijna alle industrieën gedaald. De lockdown en de beperking van sociale contacten limiteerden de mogelijkheden voor consumenten om hun geld uit te geven. Consumenten spendeerden wel meer geld aan benodigdheden zoals voedsel, huishouditems, en aan home entertainment (bedankt, Netflix, voor de nodige ontspanning tijdens de lockdown).

Zullen consumentengewoontes veranderen in de post-corona wereld? Zal het leven na de pandemie er anders (en mogelijks beter) uitzien? We hopen alvast van wel, maar ook de cijfers lijken de goede richting op te gaan. Reeds nu zien we in verschillende consumententrends dat de pandemie gezorgd heeft voor een stijging in sociaal verantwoord gedrag: er is sprake van een vermindering van onnodige consumptie, meer donaties aan goede doelen, en het kopen van meer duurzame producten.

Het virus heeft, en zal nog lange tijd, dramatische effecten hebben op bepaalde industrieën en op vele miljoenen levens. We hopen echter dat het ook positieve veranderingen teweeg zal brengen. De wereld werd gedwongen om zich op vele vlakken te verenigen, en dit lijkt ook bepaalde prioriteiten te herstellen. De pandemie lijkt als een katalysator te werken inzake een nieuw bewustzijn. Het is dan ook aan de consument om het goede voorbeeld te stellen. Consumenten kunnen er namelijk voor kiezen om te investeren in waarde-gedreven bedrijven: bedrijven die niet enkel economische winsten genereren maar ook inzetten op een bredere welvaart voor de maatschappij.

Meer weten?

  • Het Wereld Economisch Forum toont grafieken over hoe COVID-19 het consumptiegedrag wereldwijd heeft veranderd
  • Een globale bevraging van McKinsey & Comany analyseert hoe consumenten hun geld anders spenderen